Γαστρικό μανίκι vs γαστρική παράκαμψη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Πλεονεκτήματα γαστρικού μανικιού (sleeve) έναντι γαστρικής παράκαμψης (bypass).

  Και οι δύο διαδικασίες προσφέρουν παρόμοια απώλεια βάρους, αν και θα χάσετε λίγο περισσότερο με τη γαστρική παράκαμψη. Βέβαια, ούτε το γαστρικό μανίκι ούτε η γαστρική παράκαμψη είναι αναστρέψιμες επεμβάσεις.

  Η επιμήκης γαστρεκτομή (γαστρικό μανίκι) δεν προκαλεί δυσαπορρόφηση και είναι πιο απλή τεχνικά από τη γαστρική παράκαμψη. Η μεγαλύτερη καμπυλότητα (αριστερή πλευρά) του στομάχου σας θεωρείται ότι είναι η περιοχή όπου παράγεται η ορμόνη γκρελίνη που ρυθμίζει την πείνα. Στη χειρουργική επέμβαση γαστρικό μανίκι (sleeve) αυτή η περιοχή αφαιρείται σχεδόν εξ ολοκλήρου. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένο σημαντικά αίσθημα πείνας. Μερικοί ασθενείς αναφέρουν ότι πρέπει να θυμίζουν στον εαυτό τους να φάει για τους πρώτους 6 μήνες μετά την επέμβαση. Τα πρώτα αποτελέσματα αναφέρουν απώλεια πλεονάζοντος βάρους σε ποσοστό 70% ως 80%.

  Είναι σημαντικό να σημειωθεί βέβαια ότι και με γαστρική παράκαμψη έχετε μια μικρότερη αποθήκη στομάχου και η παραγωγή γκρελίνης είναι επίσης μειωμένη.

  Ένα άλλο όφελος της χειρουργικής επέμβασης γαστρικού μανικιού (sleeve) είναι μια πιο αργή απώλεια βάρους. Συνήθως, οι ασθενείς που υποβάλλονται σ’ αυτή την επέμβαση φτάνουν στη μέγιστη απώλεια βάρους τους μετά από 2 χρόνια, ενώ η γαστρική παράκαμψη επιφέρει πολύ πιο γρήγορη απώλεια βάρους (συνήθως κορυφώνεται εντός του πρώτου έτους).

  Γιατί είναι ωφέλιμο να χάνετε πιο αργά βάρος;

  Οι επαγγελματίες υγείας πιστεύουν πως η πιο αργή απώλεια βάρους οδηγεί σε μικρότερη χαλάρωση του δέρματος και μείωση των ραγάδων.

  Ο κίνδυνος που σχετίζεται με κάθε επέμβαση θα πρέπει επίσης να εξεταστεί προκειμένου ένας ασθενής να επιλέξει την επέμβαση που του ταιριάζει. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις επιπλοκές που ενδέχεται να προκύψουν αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση ή αρκετούς μήνες αργότερα. Μερικές από αυτές τις επιπλοκές είναι ήσσονος σημασίας και ορισμένες μπορεί να είναι σοβαρές.

  Ωστόσο, η θνητότητα (ο κίνδυνος θανάτου) δεν αποτελεί μείζον θέμα με καμία από τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα με τη λαπαροσκοπική μέθοδο. Ενώ οι ανοικτές επεμβάσεις έχουν υψηλότερο ποσοστό θνητότητας, αυτό δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό.

  επικοινωνία

  επικοινωνία