magnitiki tomografia maston

Μαγνητική τομογραφία μαστών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Η μαγνητική τομογραφία μαστών διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση και τη λήψη καθαρής εικόνας των μαστών για την προώθηση της έγκαιρης ανίχνευσης και της  θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Ως συμπληρωματική απεικονιστική εξέταση, βοηθά στην επίλυση των διαγνωστικών αβεβαιοτήτων που προκύπτουν από τα ευρήματα της μαστογραφίας ή του υπερηχογραφήματος. Πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών τομογράφων εξοπλισμένων με εξειδικευμένα πηνία και προηγμένο λογισμικό προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις της εξέτασης. Η ιδανική περίοδος για να υποβληθούν οι γυναίκες σε μαγνητική τομογραφία μαστού είναι κατά τη δεύτερη εβδομάδα του κύκλου τους, συγκεκριμένα μεταξύ της 7ης και 12ης ημέρας. Αυτή η χρονική περίοδος συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων των ορμονικών διακυμάνσεων στους ιστούς του μαστού. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζονται πιο συνεπή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

  Ενδείξεις για μαγνητική τομογραφία μαστού

   

  Η μαγνητική τομογραφία μαστού συνιστάται ιδιαίτερα σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για καρκίνο του μαστού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με:

  • ισχυρό οικογενειακό ιστορικό της νόσου
  • επιβεβαιωμένες γονιδιακές μεταλλάξεις (BRCA1 & BRCA2)

  Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν γυναίκες με:

  • προσωπικό ιστορικό καρκίνου ωοθηκών
  • στενούς συγγενείς άνδρες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού
  • γυναίκες με ιστορικό ακτινοθεραπείας στο θωρακικό τοίχωμα σε ηλικία μεταξύ 10 και 30 ετών

   

  Η διαδικασία ενδείκνυται επίσης για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Περαιτέρω διερεύνηση ύποπτων ευρημάτων στη μαστογραφία ή το υπερηχογράφημα
  • Προεγχειρητική αξιολόγηση, όταν κρίνεται απαραίτητο, π.χ. για εκτίμηση επέκτασης της νόσου στο θωρακικό τοίχωμα
  • Έλεγχος για την έκταση της νόσου, π.χ. πολυεστιακή ή πολυκεντρική ή αμφοτερόπλευρη νόσο σε πυκνούς μαστούς
  • Μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια με μετάσταση από καρκίνο αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας (π.χ. μη εμφανή καρκίνο μαστού)
  • Αξιολόγηση της ανταπόκρισης του όγκου στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία
  • Αξιολόγηση για ρήξη ενθεμάτων

   

  Διαδικασία

   

  Πριν από την εξέταση, οι ασθενείς ενημερώνονται για τη διαδικασία. Επιπλέον, ενδέχεται να τους ζητηθεί να αφαιρέσουν τυχόν μεταλλικά αντικείμενα, όπως κοσμήματα. Η μαγνητική τομογραφία διενεργείται με την ασθενή ξαπλωμένη σε πρηνή θέση στον ειδικό πάγκο του μαγνητικού τομογράφου και εφαρμόζεται πηνίο μαστού. Η ήπια πίεση που ασκεί το πηνίο χρησιμεύει για τη μείωση της κίνησης, του πάχους του μαστού και της διάρκειας της εξέτασης. Χρησιμοποιείται σκιαγραφικό χορηγούμενο ενδοφλέβια.

   

  Μαγνητική τομογραφία μαστών: Πλεονεκτήματα

   

  Σε σύγκριση με άλλες τεχνικές απεικόνισης του μαστού, όπως η μαστογραφία και το υπερηχογράφημα, η μαγνητική τομογραφία παρουσιάζει υψηλότερη ευαισθησία στον διηθητικό καρκίνο του μαστού. Μελέτες αναφέρουν ποσοστά ευαισθησίας που κυμαίνονται από 89% έως 100%, ξεπερνώντας αυτά της μαστογραφίας. Η αποτελεσματικότητα της μαγνητικής μαστογραφίας μπορεί να παραμένει ανεπηρέαστη από την πυκνότητα του μαστού, τον ουλώδη ιστό από προηγούμενες θεραπείες, ακτινοθεραπεία ή παρουσία ενθεμάτων.

   

  Η υψηλή ευαισθησία της μεθόδου είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στα ακόλουθα σενάρια:

  • Διαφορική διάγνωση μεταξύ μετεγχειρητικών ουλών και υποτροπής του καρκίνου
  • Διάκριση μη τυπικών καλοήθων αλλοιώσεων από τον καρκίνο
  • Εκτίμηση εστιακής ή περιοχικής ασυμμετρίας χωρίς αποτιτανώσεις στη μαστογραφία
  • Διερεύνηση ευρημάτων που είναι εμφανή σε μία μόνο προβολή της μαστογραφίας
  • Αξιολόγηση μικροαποτιτανώσεων ενδιάμεσου κινδύνου στη μαστογραφία

   

  Επιπλέον, η μαγνητική τομογραφία έχει δείξει υψηλή ευαισθησία στην προεγχειρητική τοποπεριοχική σταδιοποίηση, βοηθώντας στην ακριβή εκτίμηση της έκτασης του όγκου και εντοπίζοντας πρόσθετες εστίες στο 10%-30% των ασθενών. Αρκετές μελέτες έχουν αποκαλύψει αλλαγή στη διαχείριση της νόσου για το 20%-30% των περιπτώσεων. Ειδικότερα, στο 50% των περιπτώσεων όπου η μαστογραφία και το υπερηχογράφημα δεν εμφανίζουν παθολογικά ευρήματα σε κλινικά ύποπτο καρκίνο του μαστού, η μαγνητική τομογραφία αποκαλύπτει ευρήματα που καθιστούν αναγκαίο τον περαιτέρω έλεγχο.

   

  Συμπερασματικά, η μαγνητική τομογραφία μαστών είναι ένα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση της υγείας του μαστού και την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού. Με την υψηλή ευαισθησία της και την ικανότητά της να συμπληρώνει άλλες απεικονιστικές μεθόδους, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην καθοδήγηση των θεραπευτικών αποφάσεων και στη διασφάλιση της βέλτιστης φροντίδας των ασθενών.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μαγνητική τομογραφία μαστών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ειδικό Χειρουργό – Μαστολόγο Δρ. Γιώργο Ανθιμίδη.