Εκπόνηση πειραματικής μελέτης προκλητών μοντέλων πειραματοζώων ως διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με τίτλο: Η ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΛΕΟ ΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ και βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης για τη μελέτη αυτή με τίτλο: Η ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΛΕΟ ΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (πειραματική μελέτη σε κονίκλους) στο 22ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

Προσκεκλημένος ομιλητής σε ημερίδα για τη μητέρα και το παιδί με τίτλο θέματος: ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ – ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 16-4-2016).

Προσκεκλημένος ομιλητής στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, 16-12-2015 και 18-2-2015).

Προσκεκλημένος ομιλητής στο 2ο Μακεδονικό Πολυθεματικό Ογκολογικό Συνέδριο με τίτλο θέματος: Χειρουργική Προσέγγιση Κακοήθων Νεοπλασιών του Μαστού (Καστοριά, 2-3 Οκτωβρίου 2015).

Συμμετοχή στην εκπαιδευτική εκδήλωση της Επιτροπής Εκπαίδευσης Ιπποκρατείου ΠΓΝΘ με τίτλο: «Φαρμακευτική Αλλεργία» ως ομιλητής στο θέμα: Ο αλλεργικός ασθενής στο χειρουργείο. Τί πρέπει να προσέξουμε;

Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής στο ιατρικό συνέδριο με θέμα  τις “Λοιμώξεις και άλλα επίκαιρα θέματα» 7 και 8 Οκτωβρίου 2011 σε στρογγυλή τράπεζα με γνωστικό αντικείμενο: «Χειρουργικές λοιμώξεις και επιλογή κατάλληλου αντιβιοτικού» και ειδικό θεματικό πεδίο: «Ειδικές Χειρουργικές Λοιμώξεις».

Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής – εισηγητής στο ιατρικό συνέδριο με θέμα “Innovation in Oncology” 20-22 Σεπτεμβρίου 2019 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα νέα δεδομένα στον καρκίνο του μαστού.

Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής – εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής / 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής  25-27 Σεπτεμβρίου 2020, που πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα.

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο:

Κεφάλαιο: ACUTE ABDOMEN AND HIV INFECTION

Βιβλίο: “HIV Infection / Book 2”, ISBN 978-953-307-1337-9>

Συμμετοχή σε Ιατρικά Περιοδικά και Συνέδρια με περισσότερες από 180 εργασίες των οποίων τα θέματα είναι τα εξής:

Εργασίες που ανακοινώθηκαν σε διεθνές συνέδριο και δημοσιεύθηκαν σε ξενόγλωσσο περιοδικό

Εργασίες που ανακοινώθηκαν σε διεθνές συνέδριο

Εργασίες που ανακοινώθηκαν σε πανελλήνια συνέδρια

Εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά περιοδικά

Εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε ξενόγλωσσα περιοδικά