ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  oliki_gastrektomi

  Η ολική γαστρεκτομή αποτελεί μια χειρουργική επέμβαση η οποία πραγματοποιείται συχνά για την αφαίρεση ολόκληρου του στομάχου, κυρίως σε περιπτώσεις καρκίνου του στομάχου που εντοπίζεται κοντά στην οισοφαγο-γαστρική συμβολή ή στο ανώτερο τμήμα του στομάχου. Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία όταν ο καρκίνος καταλαμβάνει όλο το όργανο. Οι ιδιαιτερότητες αυτής της χειρουργικής επέμβασης περιλαμβάνουν την πλήρη αφαίρεση του στομάχου και την επακόλουθη αποκατάσταση της συνέχειας του γαστρεντερικού σωλήνα μέσω της δημιουργίας αναστόμωσης τμήματος του εντέρου (νήστιδος) με τον οισοφάγο.

   

  Πώς πραγματοποιείται η ολική γαστρεκτομή;

  Η ολική γαστρεκτομή μπορεί να διενεργηθεί είτε με την ανοικτή είτε με τη λαπαροσκοπική μέθοδο και πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων:

  • Ο στόμαχος, μαζί με τους περιφερικούς λεμφαδένες, αφαιρείται σχολαστικά.
  • Μια καινοτόμος προσέγγιση περιλαμβάνει τη συναφαίρεση συγκεκριμένων λεμφαδένων, μια τεχνική που αναγνωρίζεται διεθνώς ως D2 γαστρεκτομή.
  • Στη συνέχεια, τμήμα του οισοφάγου προετοιμάζεται προσεκτικά, κινητοποιείται και αναστομώνεται με τμήμα του λεπτού εντέρου (νήστιδας).
  • Ταυτόχρονα, η περιφερική συνέχεια του γαστρεντερικού σωλήνα, μετά την αφαίρεση του στομάχου, αναστομώνεται με τη συνέχεια του εντέρου, διατηρώντας απόσταση 40 cm από την οισοφαγο-νηστιδική αναστόμωση.

  Προκλήσεις και χειρουργικές εκτιμήσεις

  Η ολική γαστρεκτομή απαιτεί απαράμιλλο επίπεδο ακρίβειας και σχολαστικότητας. Αρκετές κρίσιμες πτυχές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ανάμεσα στις κυριότερες συγκαταλέγονται:

  • Αποφυγή διεγχειρητικών τραυματισμών: Η αποφυγή ακούσιας βλάβης σε γειτονικά ζωτικά όργανα όπως το πάγκρεας, ο σπλήνας και το δωδεκαδάκτυλο είναι υψίστης σημασίας. Η χειρουργική εξειδίκευση και η βαθιά κατανόηση των ανατομικών περιπλοκών είναι επιβεβλημένες από την άποψη αυτή.
  • Προσεκτική δημιουργία οισοφαγονηστιδικής αναστόμωσης: Η δημιουργία της οισοφαγονηστιδικής αναστόμωσης απαιτεί σχολαστική προσοχή. Μια στενή αναστόμωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή δυσφαγία, ενώ μια πιθανή διαφυγή μπορεί να οδηγήσει σε κρίσιμη κατάσταση. Η δεξιότητα του χειρουργού παίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ακεραιότητας αυτών των αναστομώσεων.

   

  Λαπαροσκοπική ή ανοικτή ολική γαστρεκτομή;

  Η επιστημονική έρευνα σχετικά με την επιλογή μεταξύ της παραδοσιακής ανοικτής μεθόδου και της λαπαροσκοπικής προσέγγισης έχει ρίξει φως στα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και προφίλ ασφάλειάς τους. Οι μελέτες αυτές εξυπηρετούν διττό σκοπό:

  1. τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών
  2. την αξιολόγηση της ογκολογικής ριζικότητας των διαδικασιών

  Η λαπαροσκοπική μέθοδος, ειδικότερα, παρουσιάζει αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τελικά τη συνολική εμπειρία του ασθενούς όπως:

  • μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο
  • μειωμένες επιπλοκές του τραύματος
  • σημαντικά ταχύτερες περιόδους ανάρρωσης

   

  Μετεγχειρητική φροντίδα: Ολιστική προσέγγιση

  Η μετεγχειρητική φροντίδα μετά την ολική γαστρεκτομή είναι πολύπλευρη και ζωτικής σημασίας για την ευημερία του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου περιλαμβάνεται συνεχής παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για 24 ώρες, εξασφαλίζοντας τη συνεχή αξιολόγηση των ζωτικών λειτουργιών. Η επακόλουθη νοσηλεία χαρακτηρίζεται από:

  • ενδοφλέβια ενυδάτωση
  • χορήγηση φαρμάκων
  • διενέργεια ελέγχου – διάβασης του ανώτερου πεπτικού συστήματος την 5η μετεγχειρητική ημέρα για έλεγχο της ακεραιότητας των αναστομώσεων

   

  Διατροφική συμπεριφορά μετά την επέμβαση

  Η επαναφορά των φυσιολογικών μοτίβων διατροφής, αν και σταδιακά, αρχίζει περίπου 30 ημέρες μετά την επέμβαση, με τους περισσότερους ασθενείς να επανέρχονται στις συνήθεις διατροφικές τους συνήθειες εντός του δεύτερου μήνα. Ωστόσο, η απουσία του στομάχου θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική γαστρεκτομή αντιμετωπίζουν μια δια βίου δέσμευση για τη χορήγηση συμπληρώματος βιταμίνης Β12 και την τακτική παρακολούθηση των επιπέδων σιδήρου και φυλλικού οξέος. Τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα για την αντιστάθμιση των μειωμένων δυνατοτήτων απορρόφησης, διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς θα έχουν υγιή και ισορροπημένη ζωή μετά την επέμβαση.

  Συμπερασματικά, η ολική γαστρεκτομή αποτελεί επέμβαση χειρουργικής ακρίβειας. Οι χειρουργικές εξελίξεις γύρω από την ολική γαστρεκτομή και οι λεπτομερείς μετεγχειρητικές πρακτικές υπογραμμίζουν τη δέσμευση όχι μόνο για τη θεραπεία της νόσου, αλλά και για την ενδυνάμωση των ασθενών προς μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση και πλήρη ευεξία.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Γενικό Χειρουργό Δρ. Γιώργο Ανθιμίδη.