ΕΝΟΤΗΤΕΣ

   

  Το περιεδρικό απόστημα αποτελεί μία συχνή φλεγμονή, η οποία παρουσιάζεται στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό. Μπορεί να θεωρηθεί ότι το περιεδρικό απόστημα αποτελεί την οξεία μορφή εμφάνισης ενός περιεδρικού συριγγίου. Παρόλο που η θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος είναι συνήθως απλή, η αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει αρκετή ταλαιπωρία για τον ασθενή.

  Περιεδρικό απόστημα – Ταξινόμηση

  Ανάλογα με την ανατομική περιοχή στην οποία εμφανίζεται το απόστημα διακρίνονται τέσσερις τύποι:

  1. περιπρωκτικό απόστημα
  2. μεσοσφιγκτηριακό απόστημα
  3. ευθυϊσχιακό απόστημα
  4. υπερανελκτηριακό απόστημα

  Η παραπάνω διάκριση πρέπει να γίνεται πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση του αποστήματος, καθώς καθορίζει το είδος της αντιμετώπισης.

  Τι είναι το περιεδρικό απόστημα;

  Το περιεδρικό απόστημα είναι αποτέλεσμα βακτηριακής λοίμωξης και πρόκειται για μία μολυσμένη κοιλότητα, η οποία γεμίζει πύον.

  Εμφανίζεται με διπλάσια συχνότητα στον ανδρικό πληθυσμό, κατά μέσο όρο στην ηλικία των 40 ετών.

  Στις μισές περίπου περιπτώσεις ασθενών, το περιεδρικό απόστημα θα εξελιχθεί σε περιεδρικό συρίγγιο, το οποίο και θα χρειαστεί ξεχωριστή χειρουργική αντιμετώπιση.

  Αίτια περιεδρικού αποστήματος

  Στη συντριπτική πλειονότητα το περιεδρικό απόστημα οφείλεται σε λοίμωξη και φλεγμονή των περιπρωκτικών αδένων. Το εσωτερικό στόμιο του περιπρωκτικού αδένα μπορεί να επιμολυνθεί από κοπρανώδες υλικό, ενώ άλλες αιτίες μπορεί επίσης να ευνοήσουν την ανάπτυξη της φλεγμονής.

  Επιγραμματικά άλλες αιτίες οι οποίες μπορεί να εγείρουν την ανάπτυξη της φλεγμονής είναι:

  • Ραγάδα του πρωκτικού δακτυλίου
  • Φυματίωση
  • Ακτινομύκωση
  • Καρκίνος του ορθού ή του πρωκτού
  • Εκκολπωματίτιδα
  • Πρωκτική σεξουαλική επαφή- Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

   

  Συμπτώματα περιεδρικού αποστήματος

  Ανάλογα με το είδος του περιεδρικού αποστήματος εκδηλώνονται και συμπτώματα, τα οποία διαφοροποιούν την κλινική εικόνα του ασθενούς και καθορίζουν τη διάγνωση.

  Σε περίπτωση περιπρωκτικού περιεδρικού αποστήματος, το οποίο αποτελεί και τη συχνότερη μορφή, παρουσιάζεται μια επιφανειακή επώδυνη διόγκωση της περιοχής γύρω από τον πρωκτό, η οποία είναι εμφανής δια γυμνού οφθαλμού. Ο πόνος εντείνεται κατά την κένωση και την καθιστή θέση.

  Στο ευθυϊσχιακό απόστημα συχνά εκδηλώνονται λιγότερo έντονα κλινικά συμπτώματα, ενώ το μέγεθος είναι μεγαλύτερο και κατευθύνεται περιφερικότερα προς τον λιπώδη ιστό.

  Το μεσοσφιγκτηριακό και το υπερανελκτηριακό απόστημα έχουν πιο βύθια ενοχλήματα και είναι πιο δύσκολο να διαγνωστούν.  Ορισμένες φορές εκδηλώνονται με ενόχληση κατά την ούρηση. Είναι πιο ύπουλες μορφές συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη και ορισμένες φορές απαιτείται εξέταση με γενική αναισθησία για τη διάγνωσή τους.

  Διάγνωση περιεδρικού αποστήματος

  Η διάγνωση της νόσου πραγματοποιείται από ειδικό χειρουργό, ο οποίος αφού καταγράψει το ιστορικό του ασθενούς, θα πραγματοποιήσει κλινική εξέταση με ψηλάφηση της (περι)πρωκτικής χώρας. Συνήθως η κλινική εξέταση είναι αρκετή, όμως σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται απεικονιστικός έλεγχος για ακριβέστερη διάγνωση της κατάστασης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της ορθοπρωκτικής φλεγμονής είναι το διορθικό υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία.

  Θεραπευτική αντιμετώπιση

  Ένα περιεδρικό απόστημα οποιουδήποτε είδους θεραπεύεται αποκλειστικά χειρουργικά. Στις περιπτώσεις των περιπρωκτικών και ευθυϊσχιακών αποστημάτων είναι δυνατή η παροχέτευση σε επίπεδο ιατρείου υπό τοπική αναισθησία. Παρόλα αυτά πολύ συχνά επιλέγεται η γενική αναισθησία έπειτα από συνεννόηση χειρουργού και ασθενή. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ταλαιπωρία του ασθενή εξαιτίας του πόνου, ενώ ο χειρουργός θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει καλύτερα την περιοχή.

  Η χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων λειτουργεί επικουρικά και θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις συνύπαρξης σοβαρής ασθένειας. Σε διαφορετική περίπτωση η χορήγηση αντιβιοτικού ως θεραπεία μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, καθώς είναι δυνατό να οδηγήσει σε επέκταση της φλεγμονώδους διεργασίας.

  Είναι σημαντικό το περιεδρικό απόστημα να αντιμετωπίζεται όσο το δυνατό νωρίτερα, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επέκτασης της λοίμωξης και πρόκλησης σοβαρής σηπτικής κατάστασης. Επικοινωνήστε με τον Ειδικό Χειρουργό Δρ. Γεώργιο Ανθιμίδη και λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη θεραπευτική προσέγγιση της πάθησης.