ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  απόστημα ήπατος

  Τι ονομάζουμε απόστημα ήπατος;

  Το απόστημα ήπατος ή αλλιώς ηπατικό απόστημα είναι μία συλλογή πύου η οποία εντοπίζεται στο ήπαρ (συκώτι). Μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόλυνσης από βακτήρια, παράσιτα (αμοιβάδα) ή και μύκητες. Συνήθως διακρίνουμε δύο κατηγορίες αποστήματος ήπατος: Το αμοιβαδικό απόστημα και το απόστημα που είναι αποτέλεσμα πυογόνων βακτηρίων.

  Που οφείλεται το απόστημα ήπατος;

  Για τo απόστημα ήπατος το οποίο οφείλεται στα πυογόνα βακτήρια είναι πιθανό να ευθύνονται:

  • Κάποια φλεγμονή στο έντερο ή στα χοληφόρα και γενικότερα ενδοκοιλιακή σήψη
  • Σηψαιμία
  • Κάποιο τραύμα στο ήπαρ

  Όσον αφορά το αμοιβαδικό απόστημα, μπορεί να είναι αποτέλεσμα προσβολής του οργανισμού από αμοιβάδα που μεταναστεύει από το έντερο στο ήπαρ μέσω της πυλαίας φλέβας.

  Ποια είναι τα συμπτώματα του ηπατικού αποστήματος;

  Το απόστημα ήπατος το οποίο οφείλεται σε βακτήρια παρουσιάζει τα ακόλουθα συμπτώματα:

  • Αίσθημα ανορεξίας
  • Ναυτία
  • Απώλεια βάρους
  • Πυρετός
  • Ρίγος
  • Εφίδρωση
  • Κοιλιακός πόνος
  • Ίκτερος

  Τα συμπτώματα του αμοιβαδικού αποστήματος είναι τα ακόλουθα:

  • Κοιλιακός πόνος
  • Πυρετός
  • Διάρροια
  • Βλέννες
  • Αίμα
  • Εφίδρωση

  Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

  Η διάγνωση του ηπατικού αποστήματος πραγματοποιείται με βάση την αυξημένη κλινική υποψία του ιατρού, την κλινική εικόνα, καθώς και τον γενικό αιματολογικό έλεγχο και ακόμη την καλλιέργεια αίματος (ή πύου). Όσον αφορά τη διάγνωση του αμοιβαδικού αποστήματος, γίνεται μέσω αιματολογικού ελέγχου, ορολογικών δοκιμασιών, καθώς επίσης και με παρασιτολογική εξέταση κοπράνων.

  Σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμες περαιτέρω απεικονιστικές εξετάσεις, όπως υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία.

  Ποια είναι η θεραπεία του ηπατικού αποστήματος;

  Το ηπατικό απόστημα το οποίο οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη, θεραπεύεται με ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή ή και με διαδερμική παροχέτευση. Σε πιο σοβαρά και περίπλοκα περιστατικά, απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

  Το αμοιβαδικό απόστημα θεραπεύεται με «αποστείρωση» του οργανισμού από την αμοιβάδα που έχει προσβάλει το ήπαρ και το έντερο.

  Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;

  Το ηπατικό απόστημα μπορεί να αποβεί μοιραίο ακόμα και για τη ζωή του ασθενή, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως με τον κατάλληλο τρόπο.

  Όσον αφορά το αμοιβαδικό απόστημα, εάν δεν θεραπευτεί σωστά, είναι πιθανό να προκαλέσει δευτερογενή επιλοίμωξη από κοινά μικρόβια, ή ακόμα και ρήξη αποστήματος.

  επικοινωνία

  επικοινωνία