ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  φλεγμονή μαστού

  Η φλεγμονή του μαστού είναι συχνά αποτέλεσμα μόλυνσης και λοίμωξης της περιοχής από μικρόβια. Ανάλογα με την αιτία της λοίμωξης ακολουθείται και η αντίστοιχη θεραπεία.

   

  Ποια τα συμπτώματα μιας φλεγμονής μαστού;

  Το κυριότερο σύμπτωμα που θα ανησυχήσει μια γυναίκα είναι η ερυθρότητα στο δέρμα, με όψη εξανθήματος, η οποία θα συνοδεύεται από έντονο πόνο, ευαισθησία στην πίεση, θερμότητα στην περιοχή και εμφάνιση οιδήματος.

  Κυριότερες φλεγμονές μαστού

  Οι κυριότερες φλεγμονές μαστού και πιο συχνά εμφανιζόμενες στον γυναικείο πληθυσμό είναι:

  Στην περίπτωση της  μαστίτιδας, η φλεγμονή αντιμετωπίζεται συντηρητικά με τη χορήγηση αντιβιοτικού και ζεστών επιθεμάτων (κομπρέσας). Εάν όμως δεν θεραπευτεί με συντηρητικά μέτρα, η φλεγμονή εξελίσσεται σε απόστημα και τότε απαιτείται διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος κατά προτίμηση διαδερμικά με βελόνη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται παροχέτευση του αποστήματος.

  Σε περίπτωση που η μαστίτιδα εμφανίζεται κατά το θηλασμό, εκτός από τα παραπάνω μέτρα συστήνεται και αύξηση του θηλασμού. Στην περίπτωση όμως αποστήματος, εκτός από τα παραπάνω μέτρα, συστήνεται διακοπή του θηλασμού από τον πάσχοντα μαστό.

  Σε γυναίκες που δεν θηλάζουν η μαστίτιδα συχνά συνδέεται με το κάπνισμα.

  Σε χρόνιες καταστάσεις μπορεί να δημιουργηθεί περιθηλαίο συρίγγιο  με επικοινωνία της πάσχουσας περιοχής του μαστού με το δέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται χειρουργική αφαίρεση του πάσχοντος γαλακτοφόρου πόρου μαζί με το συριγγώδη πόρο, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα υποτροπής στο μέλλον.

   

  φλεγμονή μαστού

  Φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού

  Είναι πολύ σημαντικό, οι γυναίκες να μην  αγνοήσουν οποιαδήποτε αλλαγή παρατηρήσουν στον μαστό τους. Το βασικότερο μέλημα του Ιατρού, σε κάθε μορφή φλεγμονής μαστού, είναι να απορρίψει το ενδεχόμενο του φλεγμονώδη καρκίνου του μαστού.

  O φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού είναι ένας τοπικά προχωρημένος και οξείας μορφής καρκίνος, ιδιαίτερα  επιθετικός. Σε προχωρημένο στάδιο το δέρμα του μαστού παρομοιάζεται εμφανισιακά ως «φλοιός πορτοκαλιού» και είναι ζεστό και κόκκινο. Λειτουργικά εμποδίζει την απόφραξη των λεμφαγγείων του μαστού. Συνήθως καταλαμβάνει περιοχή μεγαλύτερη από το 1/3 του πάσχοντος μαστού.

  Όλες οι φλεγμονές μαστού δεν θα πρέπει να μένουν αδιευκρίνιστες ή χωρίς θεραπεία από Ιατρό, ο οποίος θα κρίνει την κατάλληλη αντιμετώπιση.