ΕΝΟΤΗΤΕΣ


   

  Η κύστη μαστού είναι ένα πολύ συχνό εύρημα στις γυναίκες. Πρόκειται για καλοήθες μόρφωμα που μπορεί να γίνει αντιληπτό είτε κατά την αυτοεξέταση της γυναίκας με ψηλάφηση ως σκληρό και ευκίνητο ογκίδιο, είτε να διαγνωσθεί τυχαία κατά τη διενέργεια προληπτικής  εξέτασης  μαστού (ψηλάφηση από τον ιατρό, μαστογραφία ή υπερηχογράφημα μαστού).

  Πώς δημιουργείται η κύστη του μαστού;

  Με την πάροδο των χρόνων και τις ορμονικές μεταβολές που τη συνοδεύουν, ο μαστός της γυναίκας αλλάζει. Αυτές οι αλλαγές στον μαστό συντελούν στη δημιουργία και ανάπτυξη των κύστεων. Πιο συγκεκριμένα, ο αδένας του μαστού αποτελείται από τα λόβια (μικροί κυψελοειδείς χώροι όπου παράγεται το γάλα) και τους γαλακτοφόρους πόρους (λεπτοί σωλήνες μέσα από τους οποίους μεταφέρεται το γάλα στη θηλή). Οι κύστεις ουσιαστικά αποτελούν σακοειδείς διευρύνσεις των λοβίων ή των πόρων μέσα στις οποίες συλλέγεται υγρό που παράγεται τοπικά.

  Τι συμπτώματα παρουσιάζουν οι κύστεις του μαστού;

  Οι κύστεις μπορούν να εμφανιστούν είτε μόνο στον έναν είτε και στους δύο μαστούς. Ορισμένες φορές, όταν είναι πολύ μικρές, είναι δυνατό να μην μπορεί η γυναίκα ή ο γιατρός να τις αντιληφθεί με την ψηλάφηση, καθώς το μέγεθός τους ποικίλλει από λίγα χιλιοστά μέχρι αρκετά εκατοστά. Όμως, τις ημέρες πριν την έμμηνο ρύση μπορεί να διογκωθούν, προκαλώντας πόνο και έτσι να γίνουν αντιληπτές.

  Επίσης, μία κύστη μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα παρόμοια με αυτά του καρκίνου του μαστού, όπως είναι η εμφάνιση αλλαγών από το δέρμα.


  Πώς γίνεται η διάγνωση;

  Ακόμα και με την ψηλάφηση που θα κάνει ο γιατρός δεν είναι πάντα εύκολο να διαγνωσθεί αν ο όγκος στον μαστό είναι κύστη ή όχι. Για να είναι ακριβής η διάγνωση απαιτείται υπερηχογράφημα, με το οποίο γίνεται εμφανές αν η μάζα του μαστού περιέχει υγρό (κύστη) ή είναι συμπαγής (όγκος όπως ινοαδένωμα ή καρκίνος).

  Πώς θεραπεύεται η κύστη του μαστού;

  Η αντιμετώπιση των κύστεων αφορά μόνο τις κύστεις που προκαλούν ενοχλήματα. Οι ασυμπτωματικές κύστεις δεν χρειάζονται κάποια θεραπεία, και μπορεί να υποχωρήσουν αυτόματα με την πάροδο του χρόνου. Όσον αφορά τη θεραπεία των μεγάλων και επώδυνων κύστεων, γίνεται αναρρόφηση με βελόνη. Αν το υγρό είναι αιματηρό, τότε θα σταλεί για κυτταρολογική εξέταση.

  Σε περίπτωση που μία κύστη συνεχίζει να εμφανίζεται στην ίδια περιοχή μετά την παρακέντηση, ενδείκνυται η χειρουργική αφαίρεσή της.

  Μετά το πέρας ενός μηνός, συνιστάται η διενέργεια νέου υπερηχογραφήματος για να ελεγχθεί αν έχει εξαφανιστεί η κύστη.

  Η ύπαρξη κύστεων στον μαστό μιας γυναίκας δεν συνεπάγεται την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου, μπορεί, όμως, να τον υποκρύπτουν. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να παραμελείτε τις τακτικές προληπτικές σας εξετάσεις . Αν, μάλιστα, ψηλαφίσετε τον μαστό σας και αισθανθείτε κάποιο μόρφωμα, απευθυνθείτε άμεσα στον ειδικό χειρουργό.