ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Τι είναι το πορογενές διηθητικό καρκίνωμα;

  Το Πορογενές Διηθητικό Καρκίνωμα είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου του μαστού, αποτελώντας σχεδόν το 80% των περιπτώσεων παγκοσμίως.

  Διηθητικός χαρακτηρίζεται ο καρκίνος που δεν περιορίζεται στα κύτταρα του μαστού, αλλά διασπώντας μια βασική μεμβράνη, που επενδύει τα κύτταρα, μεταφέρεται και στους περιβάλλοντες ιστούς.

  Ο όρος πορογενής σημαίνει ότι τα κακοήθη κύτταρα προέρχονται από τους πόρους του μαστού, δηλαδή τα κανάλια μέσω των οποίων το γάλα διοχετεύεται από τα λοβιακά κύτταρα (κυψέλες) στα οποία παράγεται, προς τη θηλή.

  Η διαφορά ανάμεσα σε διηθητικό και μη διηθητικό καρκίνωμα είναι η επιθετικότητα που διακρίνει το πρώτο. Το διηθητικό έχει τη δυνατότητα και την τάση να μεθίσταται.

  Ποια είναι τα συμπτώματα;

  Το πορογενές διηθητικό καρκίνωμα δεν παρουσιάζει στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξής του ιδιαίτερα συμπτώματα. Ορισμένες φορές, μπορεί να εντοπιστεί μέσω ψηλάφησης του όγκου στο μαστό και να συνοδεύεται από τα ακόλουθα συμπτώματα:

  • Διόγκωση στην περιοχή του μαστού
  • Διόγκωση στην περιοχή της σύστοιχης μασχάλης
  • Πόνος στη θηλή ή γενικά στο μαστό
  • Εισολκή της θηλής (γύρισμα προς τα μέσα)
  • Εισολκή του δέρματος
  • Ερυθρότητα – ερεθισμός του δέρματος
  • Σκλήρυνση της θηλής ή του δέρματος που περιβάλλει το μαστό
  • Αλλοίωση της όψης του δέρματος (σαν φλοιός πορτοκαλιού)
  • Εκκρίσεις από τη θηλή ασυνήθιστου και ειδικά αιματηρού υγρού

  Πώς εντοπίζεται το πορογενές διηθητικό καρκίνωμα;

  Πολύ συχνά ο εντοπισμός του ξεκινά με την ψηλάφηση από την/τον ασθενή ή από το γιατρό. Ωστόσο εκτός από την κλινική εξέταση χρειάζεται να γίνουν και εξετάσεις για την εξακρίβωση της φύσης του όγκου και την πιθανή συσχέτισή του με την παρουσία καρκίνου.

  Οι σημαντικότερες εξετάσεις είναι:

  • Μαστογραφία
  • Υπερηχογράφημα
  • Μαγνητική τομογραφία
  • Βιοψία

  Ποια θεραπεία ακολουθείται;

  Η θεραπεία του πορογενούς διηθητικού καρκινώματος έγκειται σε 2 βασικές κατηγορίες:

  • Τοπική – περιοχική θεραπεία: Περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση συχνά σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία.  Αρχικά αφαιρείται χειρουργικά ο όγκος και ακολουθεί ακτινοθεραπεία στη γύρω περιοχή του θώρακα και των λεμφαδένων για να μειωθεί η πιθανότητα μετάστασης.
   Συμπληρωματικά γίνεται βιοψία του «φρουρού» λεμφαδένα, η οποία καταδεικνύει εάν έχουν επεκταθεί τα καρκινικά κύτταρα στους λεμφαδένες της μασχαλιαίας χώρας ή/και λεμφαδενικός καθαρισμός της σύστοιχης μασχαλιαίας κοιλότητας.
  • Γενική – Συστηματική θεραπεία: Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι τα καρκινικά κύτταρα μπορεί να έχουν μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές, εκτελείται συμπληρωματικά χημειοθεραπεία ή/και ορμονοθεραπεία για πληρέστερη αντιμετώπιση. Η χημειοθεραπεία ή/και ορμονοθεραπεία γίνεται είτε συμπληρωματικά μετά τη χειρουργική αφαίρεση είτε πριν την επέμβαση, όταν ο όγκος είναι μεγάλος, ώστε να ελαττωθεί σε μέγεθος και να μπορεί μετά να αφαιρεθεί χειρουργικά. Ορισμένες φορές μπορεί να εφαρμοστεί μόνο χημειοθεραπεία, χωρίς χειρουργική επέμβαση, σε περιπτώσεις που τα καρκινικά κύτταρα έχουν επεκταθεί σε πολλά άλλα σημεία του σώματος. Η ορμονοθεραπεία εφαρμόζεται όταν τα καρκινικά κύτταρα έχουν ορμονικούς υποδοχείς, με στόχο την καταπολέμηση των κυττάρων αυτών μέσω των ειδικών αυτών υποδοχέων.

  Η επιλογή της θεραπείας θα γίνει από τον Ιατρό ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση και το στάδιο του καρκίνου στο οποίο βρίσκεται η/ο ασθενής. Μετά την αρχική περίοδο θεραπείας θα πρέπει να γίνονται τακτικά προληπτικές εξετάσεις (ανά 6-12 μήνες). Οι εξετάσεις δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στη μαστογραφία αλλά θα πρέπει να είναι γενικές μιας και ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου σε άλλες περιοχές του σώματος είναι υπαρκτός. Μαζί με τον γιατρό σας θα πρέπει να σχεδιάσετε όχι μόνο το πρόγραμμα θεραπείας σας αλλά και τις επισκέψεις σας μετά την θεραπεία.