ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Με τι ασχολείται η ογκολογία ;

  Η ογκολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τους καλοήθεις και κακοήθεις όγκους, δηλαδή τις διογκώσεις που προκαλούνται από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων.  Ενώ τα κύτταρα του σώματος διαιρούνται και πολλαπλασιάζονται, αλλά και πεθαίνουν, με έναν οργανωμένο τρόπο, ο κακοήθης όγκος προκαλείται από τον άναρχο πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Είναι πιθανό να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος και να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη.

  Σύντομη ιστορική αναδρομή

  Ο όρος καρκίνος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 400 π.Χ, από τον Έλληνα Ιατρό Ιπποκράτη για να περιγράψει τους κακοήθεις όγκους. Μεταφράστηκε αργότερα από τον Αυρήλιο Κορνήλιο Κέλσο, Λατίνο συγγραφέα και μελετητή της αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής, στο λατινικό όρο cancer, ο οποίος χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

  Στη συνέχεια ο επίσης Έλληνας Ιατρός της αρχαιότητας Γαληνός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «όγκο» για να περιγράψει καλοήθεις και κακοήθεις όγκους. Έτσι γεννήθηκε η ογκολογία, η οποία αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό πολύ αργότερα.

  Όγκοι και καρκίνος

  Οι όροι όγκος και καρκίνος πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά ή λανθασμένα συμπεράσματα. Ένας όγκος δεν είναι απαραίτητα καρκίνος. Η λέξη όγκος αναφέρεται γενικά σε μια διόγκωση. Για παράδειγμα η συλλογή υγρού σε κάποιο σημείο του σώματος προκαλεί έναν όγκο. Ο καρκινικός όγκος αποτελεί μία υποκατηγορία όγκων.

                          Νεόπλασμα Νεόπλασμα ονομάζεται  κάθε μη φυσιολογική ανάπτυξη κυττάρων. Καθώς τα νεοπλάσματα μεγαλώνουν μπορούν να πιέζουν ή και να διηθούν και να καταστρέφουν παρακείμενες δομές.

  Τα νεοπλάσματα διακρίνονται γενικά σε καλοήθη και κακοήθη, ενώ άλλη κατηγοριοποίηση αφορά στους ιστούς από τους οποίους προέρχονται ή τους οποίους προσβάλλουν.

                               Όγκος Ένας όγκος είναι ένας κοινώς χρησιμοποιούμενος, αλλά μη ειδικός, όρος για μια διόγκωση. Η λέξη όγκος αναφέρεται σε μία μάζα. Αυτός είναι ένας γενικός όρος που μπορεί να αναφέρεται σε καλοήθεις (γενικά αβλαβείς) ή κακοήθεις (καρκινικές) μάζες κυττάρων.
   

                     Καλοήθης όγκος

  Όταν ένας όγκος είναι καλοήθης, σημαίνει ότι:

  • τα κύτταρα του δεν διασπείρονται σε άλλα σημεία του σώματος
  • τις περισσότερες φορές μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως
  • οι πιθανότητες επανεμφάνισής του μετά την αφαίρεση είναι συνήθως ελάχιστες
  • δεν βλάπτει την υγεία και δεν απειλεί τη ζωή του ασθενή
  • είναι πιθανό, όμως, να προκαλέσει διάφορα μηχανικά προβλήματα στον ασθενή, αν βρίσκεται κοντά σε ζωτικά όργανα. Αυτό συμβαίνει με την πίεση ή και απόφραξη του όγκου προς τους γειτονικούς ιστούς.

   

                    Κακοήθεις όγκοι Με τον όρο κακοήθης όγκος ή κακοήθεια, εννοούμε τον όγκο που:

  • τα κύτταρά του πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς  και διαιρούνται χωρίς να υπακούσουν στους μηχανισμούς ρύθμισης του οργανισμού
  • μεγαλώνει εις βάρος των φυσιολογικών κυττάρων
  • καταστρέφει τη φυσιολογική δομή των διαφόρων ιστών και οργάνων που προσβάλλει
  • βλάπτει την υγεία του ασθενή και συνήθως απειλεί άμεσα ή έμμεσα τη ζωή του.

   

                          Καρκίνος Ο καρκίνος είναι μία ασθένεια των κυττάρων του οργανισμού. Χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική κυτταρική ανάπτυξη και διαίρεση. Τα καρκινικά κύτταρα που έχουν αναπτυχθεί σχηματίζουν τους κακοήθεις όγκους, οι οποίοι προοδευτικά μεγαλώνουν και διηθούν τους γειτονικούς ή και απομακρυσμένους υγιείς ιστούς.

  Καρκίνος του Μαστού

  Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως. Αναπτύσσεται σταδιακά  από τα αδενικά κύτταρα των πόρων και των λοβίων. Μπορεί να βλάπτει τα παρακείμενα όργανα και ιστούς, όπως δέρμα, μυς, λεμφαδένες και επίσης μπορεί να κάνει μεταστάσεις σε απομακρυσμένα όργανα.

  Αντίθετα, οι καλοήθεις όγκοι του μαστού συνήθως είναι ομαλοί και δεν επεκτείνονται σε άλλα όργανα. Η αφαίρεση των καλοηθών όγκων έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία των συγκεκριμένων βλαβών.

  Η χειρουργική της ογκολογίας

  Η ογκολογική χειρουργική αναφέρεται στη χειρουργική των όγκων. Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου είναι συχνά ο βασικός τρόπος που μπορεί να οδηγήσει στην οριστική θεραπεία του καρκίνου.

  Η θεραπευτική αντιμετώπιση που πρόκειται να εφαρμοστεί εξετάζεται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή. Αρχικά γίνεται λεπτομερής προεγχειρητική αξιολόγηση και πλήρης ανάλυση της περίπτωσης. Η ανατομία του όγκου μελετάται ώστε να γνωρίζει ο χειρουργός όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και όλες τις πιθανές οδούς επέκτασής του. Ο εξατομικευμένος προεγχειρητικός σχεδιασμός της επέμβασης, αλλά παράλληλα και όλης της θεραπείας του ασθενή, είναι καθοριστικός για την εξέλιξη της νόσου.

  Οι τύποι των ογκολογικών επεμβάσεων

  1. Χειρουργικές επεμβάσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη εμφάνισης του καρκίνου,

  π.χ. σε οικογενείς περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.

  1. Ευρεία τοπική εκτομή, δηλαδή αφαίρεση του όγκου σε υγιή όρια.
  2. Ριζική τοπική εκτομή, με αφαίρεση του όγκου στο υγιές και συναφαίρεση π.χ. παρακείμενων μυικών δομών που μπορεί να έχουν διηθηθεί, ειδικά σε περίπτωση σαρκώματος.
  3. Ριζική εκτομή με en block συναφαίρεση των λεμφαδένων, αφού οι επιχώριοι λεμφαδένες μπορεί να φιλοξενούν μεταστάσεις από τον πρωτοπαθή όγκο, όπως από τον στόμαχο, το παχύ έντερο και τον μαστό.
  4. Εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις, όπου συναφαιρούνται και παρακείμενα όργανα, όπως στην περίπτωση της πυελικής εξεντέρωσης σε εκτεταμένους (υποτροπιάζοντες) όγκους του ορθού.
  5. Επεμβάσεις για τοποπεριοχική υποτροπή του όγκου, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εντόπιση και η εγχείρηση αποσκοπεί σε ίαση ή σε απαλλαγή του ασθενή από τα συμπτώματά του και βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
  6. Αφαίρεση μεταστάσεων, όπως μεταστάσεων του παχέος εντέρου στο ήπαρ.
  7. Τοποθέτηση ειδικών καθετήρων για την εφαρμογή περιοχικής χημειοθεραπείας, όπως σε πρωτοπαθείς όγκους ήπατος και σε ορισμένες περιπτώσεις μελανώματος των κάτω άκρων.
  8. Παρηγορικές χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες αναλαμβάνονται όχι για ίαση αλλά για αντιμετώπιση επειγουσών περιπτώσεων, όπως αιμορραγία, απόφραξη πεπτικού σωλήνα ή λοίμωξη και αποβλέπουν στη διάσωση ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή.

  Ο προληπτικός έλεγχος και η πρώιμη διάγνωση του κάθε όγκου, είτε του καλοήθη είτε του κακοήθη, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας. Η σταδιοποίηση και η παρακολούθηση του καρκίνου από έναν εξειδικευμένο γιατρό είναι αναγκαία για την πορεία της νόσου. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον εξειδικευμένο γενικό χειρουργό Ανθιμίδη Γιώργο για μία εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης που σας απασχολεί.

  .