ΕΝΟΤΗΤΕΣ


    Τοποθέτηση καθετήρα χημειοθεραπείας

    Η τοποθέτηση καθετήρα χημειοθεραπείας (port – a- cath) είναι η εμφύτευση κάτω από το δέρμα, λίγο πιο χαμηλά από την κλείδα, ενός μικρού συστήματος μέσω του οποίου μπορούν να γίνονται όλοι οι κύκλοι χημειοθεραπείας, καθώς και οποιαδήποτε έγχυση ορού ή φαρμάκου, υποστήριξη της θρέψης (παρεντερική διατροφή) αλλά και κάθε αιμοληψία, αποφεύγοντας τα πολλαπλά, επώδυνα τρυπήματα. Η τοποθέτηση γίνεται με τοπική αναισθησία.

    καθετήρας χημειοθεραπείας