ΕΝΟΤΗΤΕΣ

   Τι ονομάζουμε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και από τι προκαλείται;

  Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση αποτελεί ένα φυσιολογικό φαινόμενο, το οποίο συμβαίνει μετά από ένα γεύμα ή κατά τη διάρκεια των ερυγών. Φυσιολογικά, ο γαστρικός χυμός που παλινδρομεί καθαρίζεται γρήγορα από τον κατώτερο οισοφάγο. Η κατάσταση αυτή καταλήγει σε πάθηση, όταν υπάρχει υπερβολική έκθεση του κατώτερου οισοφάγου στο περιεχόμενο του στομάχου που παλινδρομεί. Συχνά η παθολογική αυτή κατάσταση συνδέεται με την εμφάνιση διαφραγματοκήλης, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η καθεμία πάθηση μπορεί να εμφανιστεί ανεξάρτητα.

  Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης;

  Το συχνότερο σύμπτωμα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης είναι το οπισθοστερνικό καυστικό άλγος, το αίσθημα της καούρας στο μέσο του θώρακα, πίσω από το στέρνο. Χαρακτηριστικά, ο πόνος αυτός μεταβάλλεται ανάλογα με τη θέση του σώματος και ανακουφίζεται άμεσα με τη λήψη αντιόξινων.  Άλλα συχνά συμπτώματα είναι:

  • Αναγωγές
  • Έμετοι χωρίς προσπάθεια
  • Δυσφαγία

  Άτυπα συμπτώματα μπορούν να μιμηθούν νόσο

  • του λάρυγγα
  • αναπνευστική
  • καρδιακή
  • παγκρεατική
  • γαστρική / δωδεκαδακτυλική / χοληφόρων

  Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση/εκτίμηση;

  Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Βαριούχο γεύμα
  • Οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση
  • Μανομετρία οισοφάγου
  • Μέτρηση του pH του οισοφάγου
  • Μελέτη γαστρικής κένωσης

   Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης;

  Η χρόνια παλινδρόμηση του γαστρικού οξέος προς το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου είναι πιθανό να προκαλέσει τα εξής προβλήματα:

  • Oισοφαγίτιδα
  • Στένωση του οισοφάγου
  • Οισοφάγο Barrett
  • Καρκίνο οισοφάγου
  • Οξεία ή χρόνια αιμορραγία
  • Εισρόφηση
  • Λαρυγγίτιδα
  • Λοιμώξεις αναπνευστικού

  Ποιοι είναι οι κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης;

  • Συντηρητική αντιμετώπιση με συνδυασμό αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες και στη στάση του ασθενή
  • Από το στόμα φαρμακευτική αγωγή
  • Ενδεδειγμένη αντιμετώπιση επιπλοκών
  • Ενδοαυλική συρραφή
  • Χειρουργική Επέμβαση (Αντιπαλινδρομική επέμβαση)

  Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική για την καταπολέμηση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, ενώ μπορεί και να βοηθά στην επούλωση των βλαβών του οισοφάγου. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι άριστα, με το 90% των ασθενών να παραμένουν χωρίς υποτροπή στη δεκαετία.

  Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη χειρουργική αντιμετώπιση;
  • Συμπτωματική παλινδρόμηση
   • Αποτυχία ανακούφισης των συμπτωμάτων με τη μέγιστη συντηρητική θεραπεία.
   • Συμπτωματικοί ασθενείς, οι οποίοι έχουν πετύχει ανακούφιση συντηρητικά, όμως η προοπτική της εφ΄όρου ζωής λήψης φαρμάκων είναι ανεπιθύμητη (λόγω κόστους, ανεπιθύμητων ενεργειών ή έλλειψης συμμόρφωσης των ασθενών).

  Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

  Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να εκτελεστεί είτε ανοιχτά είτε λαπαροσκοπικά ή ακόμη και με ρομποτική τεχνική.