ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Οι πολύποδες χοληδόχου κύστης αποτελούν μία σχετικά σπάνια πάθηση της χοληδόχου κύστης. Πρόκειται για προσεκβολές του εσωτερικού τοιχώματος της χοληδόχου κύστης.

  Ποια είναι τα συμπτώματα και πως γίνεται η διάγνωση;


  Οι πολύποδες χοληδόχου κύστης δεν προκαλούν συχνά συμπτώματα στον ασθενή και για τον λόγο αυτό η διάγνωσή τους γίνεται συνήθως τυχαία κατά το υπερηχογράφημα στο οποίο υποβάλλεται ο ασθενής για κάποιον άλλον ιατρικό λόγο. Αν όμως ο πολύποδας βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε να μην επιτρέπει την ομαλή ροή της χολής, τότε μπορεί να προκαλέσει πόνο στον ασθενή.

  Ποιες είναι οι μορφές πολυπόδων χοληδόχου κύστης;


  Οι μορφές πολυπόδων που εμφανίζονται πιο συχνά στη χοληδόχο κύστη είναι:

  • Χοληστερινικοί πολύποδες: Πρόκειται για το 60% των περιπτώσεων πολυπόδων και προκαλούνται από συσσώρευση κρυστάλλων χοληστερίνης. Το μέγεθός τους είναι μικρό και δεν εξαλλάσσονται.
  • Φλεγμονώδεις πολύποδες: Οι πολύποδες αυτής της μορφής συναντώται κατά τη χρόνια χολοκυστίτιδα και επίσης δεν εξαλλάσσονται.
  • Αδενωματώδεις πολύποδες ή αδενώματα: Οι πολύποδες αυτοί είναι μεγαλύτερου μεγέθους και μπορεί να οδηγήσουν σε αδενοκαρκίνωμα της χοληδόχου κύστης.
  • Αδενομυωματώδεις πολύποδες: Οι αδενομυωματώδεις πολύποδες συναντώνται κυρίως στον πυθμένα της χοληδόχου κύστης. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε κακοήθη εξαλλαγή.

  Πώς αντιμετωπίζονται οι πολύποδες χοληδόχου κύστης;


  Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για να αντιμετωπισθούν οι πολύποδες της χοληδόχου κύστης εξαρτάται κυρίως από το μέγεθός τους. Αν ο πολύποδας έχει διάμετρο μικρότερη των 6 mm είναι εφικτή η συντηρητική παρακολούθησή του κάθε έξι μήνες με υπερηχογράφημα. Αν όμως η διάμετρος του πολύποδα είναι μεγαλύτερη από 6 mm, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να εξαλλαχθεί σε καρκίνο. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση της χολοκυστεκτομής. Η επέμβαση χολοκυστεκτομής είναι απαραίτητη και στην περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει ταυτόχρονα με τους πολύποδες χολολιθίαση ή συμπτώματα κοιλιακού πόνου ή φλεγμονής της χοληδόχου κύστης.

  Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση χολοκυστεκτομής;


  Η επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης πραγματοποιείται με τη λαπαροσκοπική μέθοδο, με πολλά οφέλη για τον ασθενή:

  • Πολύ μικρές τομές στο δέρμα
  • Εξιτήριο από το νοσοκομείο σε λιγότερο από 24 ώρες από την επέμβαση
  • Ελάχιστος πόνος μετά την επέμβαση
  • Γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες