1. Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή
  2. Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για επιζώντες από καρκίνου του μαστού
  3. Σημεία – κλειδιά στην αυξητική μαστού
  4. Σύγχρονες τάσεις στη χειρουργική πρώιμου καρκίνου μαστού
  5. Αντιμετώπιση In Situ πορογενούς καρκινώματος μαστού
  6. Καθοδηγούμενη από υπερηχογράφημα ελάχιστα επεμβατική βιοψία μαστού
  7. Απεικονιστικά καθοδηγούμενη βιοψία μαστού
  8. Νέες κατευθύνσεις στην προληπτική μαστογραφία
  9. Ανανεωμένες οδηγίες πρόληψης καρκίνου μαστού
  10. Σταδιοποίηση μασχαλιαίων λεμφαδένων σε καρκίνο μαστού: Απεικονιστικά ή Χειρουργικά
  11. Καλοήθεις παθήσεις μαστού
  12. Καρκίνος Μαστού
  13. Ογκίδια Μαστού: Επικίνδυνα σημεία
  14. Σύγχρονη χειρουργική και ακτινοθεραπεία πρώιμου καρκίνου μαστού
  15. Ογκοπλαστική χειρουργική μαστού
  16. Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή
  17. Ανοιχτή Ριζική Γαστρεκτομή
  18. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης BESAP II της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών Μαστού
  19. Δίπλωμα Σχολής Ογκολογίας Μαστού (Atlanta, Georgia, U.S.A.)
  20. Αιμορροϊδεκτομή
  21. Κύστη Κόκκυγος
  22. Βασική Απεικονιστική του Μαστού για τον Χειρουργό
  23. Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού για το Γενικό Χειρουργό