ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Στην περίπτωση ύποπτων αλλοιώσεων πραγματοποιείται προεγχειρητική βιοψία.

  Νεοπλάσματα που διαγνώστηκαν πρώιμα στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, σπάνια απαιτούν την αφαίρεση όλου του μαστού. Αντίθετα, όγκοι που αναγνωρίστηκαν καθυστερημένα, αρκετά συχνά οδηγούν σε ολική μαστεκτομή. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζονται εξειδικευμένες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής που μπορούν να καλύψουν τόσο το έλλειμμα του όγκου, όσο και αυτό του δέρματος, δημιουργώντας ένα νέο μαστό. Προκειμένου να αφαιρεθεί με ασφάλεια ο καρκίνος από ογκολογικής απόψεως και ταυτόχρονα να επιτευχθεί καλό αισθητικό αποτέλεσμα, πραγματοποιείται επέμβαση Ογκοπλαστικής.

  Για την επίτευξη μιας τελικά ριζικής επέμβασης γίνεται Λεμφαδενικός Καθαρισμός, γεγονός που μειώνει δραματικά τα ποσοστά της υποτροπής της νόσου, ενώ αυξάνει εντυπωσιακά την επιβίωση των ασθενών.

  Τεχνική λεμφαδένα φρουρού σε καρκίνο

  Σε πρώιμα νεοπλάσματα του μαστού μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνική του “Λεμφαδένα Φρουρού”, δηλαδή η ανίχνευση του πρώτου λεμφαδένα που αποχετεύει τον όγκο. Εφόσον αυτός δεν έχει μετάσταση, μπορεί να παραληφθεί ο ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης, απλοποιώντας κατά πολύ την επέμβαση.

  Όταν η μαστεκτομή είναι απαραίτητη πραγματοποιείται σύγχρονη ή απώτερη αποκατάσταση σε συνεργασία με πλαστικούς χειρουργούς.

  Οι εξατομικευμένες προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές θεραπευτικές αποφάσεις (tailored therapy) λαμβάνονται σε συνεργασία με όλους τους ειδικούς μετά από διεπιστημονικό ογκολογικό συμβούλιο (IDC- Interdisciplinary Conference). Μετά την επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου το μαστού, ο ασθενής λαμβάνει μετεγχειρητική και απώτερη παρακολούθηση (follow-up) σε συνεργασία με ειδικούς ογκολόγους.

  Ακόμη, υπάρχει συνεργασία με Ομάδες και Συλλόγους Υποστήριξης Ασθενών με Καρκίνο του Μαστού.

  επικοινωνία

  επικοινωνία