Αδριανουπόλεως 8 (Επανωμής 26) 2ος Όροφος Τ.Κ. 55133, Θεσσαλονίκη

  • Ελληνικά
  • English

Η περιστροφή γύρω από τον άξονα του εντέρου η οποία καταλήγει σε απόφραξη του αυλού του. Η αιμάτωση του συστραφέντος εντέρου παρακωλύεται με συνέπεια τη νέκρωση αυτού.

Συστροφή σιγμοειδούς:

Σε απουσία διάτρησης επιχειρείται ανάταξη με σιγμοειδοσκόπηση. Αν επιτύχει η ενδοσκοπική ανάταξη, ο ασθενής προετοιμάζεται για εκτομή του αναταχθέντος τμήματος του εντέρου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του λόγω του υψηλού ποσοστού υποτροπής. Αν όμως αποτύχει ή σε περίπτωση νέκρωσης, διάτρησης και περιτονίτιδας εκτελείται επείγουσα ανοιχτή επέμβαση με αφαίρεση του πάσχοντος τμήματος (σιγμοειδούς), ενώ συχνά απαιτείται και η δημιουργία προσωρινής κολοστομίας («παρά φύσει έδρας»), η οποία αποκαθίσταται μετά από δύο μήνες περίπου.

Συστροφή σιγμοειδούς

Συστροφή σιγμοειδούς:

Συστροφή τυφλού:

Θεραπεία με επείγουσα ανοιχτή επέμβαση και δεξιά κολεκτομή. Συχνά απαιτείται και η δημιουργία προσωρινής ειλεοστομίας («παρά φύσει έδρας»), η οποία αποκαθίσταται μετά από δύο μήνες περίπου.

Δεξιά κολεκτομή

Συστροφή εγκαρσίου:

Θεραπεία με επείγουσα ανοιχτή επέμβαση και εγκαρσιεκτομή. Συχνά απαιτείται και η δημιουργία προσωρινής κολοστομίας («παρά φύσει έδρας»), η οποία αποκαθίσταται μετά από δύο μήνες περίπου.