Αδριανουπόλεως 8 (Επανωμής 26) 2ος Όροφος Τ.Κ. 55133, Θεσσαλονίκη

 • Ελληνικά
 • English

Τι είναι ο σπλήνας;

Ο σπλήνας βρίσκεται στο ανώτερο αριστερό τμήμα της κοιλιακής χώρας, δίπλα από τον θόλο του στομάχου. Συγκεκριμένα, είναι ένα όργανο 7-11 εκατ. μαλακής σύστασης, το οποίο δρα ως φίλτρο για τον καθαρισμό του αίματος και την ανακύκλωση του σιδήρου στο αίμα μας. Επιπλέον, λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανοσία του οργανισμού μας.

Ποιες είναι οι ενδείξεις αφαίρεσης του σπληνός;

Τις κύριες ενδείξεις για αφαίρεση του σπληνός  αποτελούν διάφορες αιματολογικές παθολογικές καταστάσεις, όπως:

 • Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
 • Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
 • Μυελοειδής μεταπλασία
 • Κληρονομική σφαιροκυττάρωση
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Μεσογειακή αναιμία
 • Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

Επιπλέον, άλλες ενδείξεις για την αφαίρεση του σπληνός αποτελούν τα ακόλουθα:

 • Tραύμα
 • Νεόπλασμα σπληνός
 • Λέμφωμα
 • Δευτεροπαθής υπερσπληνισμός
 • Σπληνικό απόστημα

Με ποια μέθοδο πραγματοποιείται η σπληνεκτομή;

H λαπαροσκοπική σπληνεκτομή έχει αριθμό πλεονεκτημάτων, αφού συνοδεύεται από λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος, εγγυάται άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς και άμεση έξοδο από το νοσοκομείο και γρήγορη επάνοδο στην εργασία.

Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή αποτελεί την μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση ασθενών με ένδειξη επιτακτικής αφαίρεσης του σπληνός. Όπως είναι λογικό, οι ενδείξεις λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής είναι ίδιες με αυτές για την ανοικτή σπληνεκτομή.

Σπληνεκτομή

Υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες για την εκτέλεση της επέμβασης;

Κύριο περιοριστικό παράγοντα για την εκτέλεση της σπληνεκτομής με την λαπαροσκοπική μέθοδο αποτελεί το μέγεθος του παθολογικού σπληνός. Επομένως, σπλήνας με μέγεθος πάνω από 20 εκατοστά δυσχεραίνει τη διενέργεια της λαπαροσκοπικής τεχνικής.