Αδριανουπόλεως 8 (Επανωμής 26) 2ος Όροφος Τ.Κ. 55133, Θεσσαλονίκη

  • Ελληνικά
  • English

Περιεδρικό απόστημαΤο περιεδρικό απόστημα αποτελεί οξεία φλεγμονή της ορθοπρωκτικής περιοχής. Η φλεγμονή αυτή προκαλείται όταν κάποιοι αδένες του εντέρου φράξουν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σκληρής μάζας με πύον κοντά στον πρωκτό.

Αν δεν θεραπευτεί πλήρως, το περιεδρικό απόστημα μπορεί να εξελιχθεί σε περιεδρικό συρίγγιο, δηλαδή σε λανθασμένη επικοινωνία του εντέρου με το δέρμα.

Tι συμπτώματα προκαλεί το περιεδρικό απόστημα;

Ο ασθενής που έχει εμφανίσει περιεδρικό απόστημα θα αντιληφθεί μία διόγκωση γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και συλλογή πύου. Άλλα συμπτώματα που εκδηλώνονται είναι ο πυρετός, η ερυθρότητα της περιοχής και ο πόνος.

Πώς θεραπεύεται το περιεδρικό απόστημα;

Η θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος είναι η έγκαιρη χειρουργική διάνοιξη και ευρεία παροχέτευσή του.

Είναι πολύ σημαντικό το απόστημα να αντιμετωπισθεί το συντομότερο δυνατό μετά από τη διάγνωσή του και η χειρουργική παροχέτευση να γίνει σωστά, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπής και δημιουργίας περιεδρικού συριγγίου.

Περιεδρικό Συρίγγιο

Περιεδρικό συρίγγιο

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι η επικοινωνία μεταξύ του εντέρου (εσωτερικό στόμιο) και του δέρματος (εξωτερικό στόμιο), η οποία αποτελεί τη χρόνια φάση ενός περιεδρικού αποστήματος.

Συνήθως, το συρίγγιο δημιουργείται λόγω ενός αποστήματος που δεν έχει θεραπευτεί ή δεν θεραπεύτηκε πλήρως. Όμως, το περιεδρικό συρίγγιο μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και μετά από σωστή αντιμετώπιση του αποστήματος ή ακόμη και χωρίς να προϋπάρχει απόστημα. Επίσης, δεν οδηγούν όλα τα περιεδρικά αποστήματα σε συρίγγιο.

Τι συμπτώματα προκαλεί το περιεδρικό συρίγγιο;

Το περιεδρικό συρίγγιο εκδηλώνεται με εκροή πύου από το εξωτερικό του στόμιο (δερματικό στόμιο) και επιπλέον, ο ασθενής εμφανίζει πόνο και ερυθρότητα στην περιοχή.

Πώς θεραπεύεται το περιεδρικό συρίγγιο;

Η θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου είναι κατ’ εξοχήν χειρουργική και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Εκτομή του συριγγίου
  • Τοποθέτηση ελαστικού νήματος Seton
  • Ενδοσκοπική εξάχνωση με Laser (FILAC)

Κάθε θεραπευτική μέθοδος έχει ως βασικό της στόχο την ανεύρεση και κατάργηση του εσωτερικού στομίου και της πορείας που ακολουθεί το συρίγγιο, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει για την όσο το δυνατόν μικρότερη διατομή των σφιγκτήρων.

Ιδιαίτερα η χειρουργική τεχνική με χρήση Laser, αποτελεί την πιο εξελιγμένη, ελάχιστα επεμβατική μέθοδο για την οριστική αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου.

Η μέθοδος είναι ανώδυνη και αναίμακτη, χωρίς να διακινδυνεύει ο σφιγκτηριακός μηχανισμός του εντέρου, ενώ ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι του την ίδια κιόλας ημέρα από την επέμβαση.